Lejebetingelser

Udlevering af nøgle:
Nøglen afhentes i nøgleboks placeret ved forsamlingshusets køkkenindgang. Du får den aktuelle kode ved at ringe på tlf. 30 70 35 37 dagen før du skal leje huset.

Mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen evt. udleveres dagen før kl. 12:00. til opstilling af borde mv. Dette kan dog tidligst aftales 14 dage før aftalt booking og kunden skal selv henvende sig. Aftale herom beror på om huset er ledigt.

Og ligeledes mod en ekstra betaling på kr. 1000,- kan nøglen beholdes til kl. 17:00 dagen efter, med henblik på oprydning. Dette kan dog tidligst aftales 14 dage før aftalt booking og kunden skal selv henvende sig. Aftale herom beror på, om huset er ledigt.

Rengøring
Betalt rengøring er obligatorisk ved leje af huset, pris: kr. 500,-. OBS! inkluderer ikke oprydning, køkkenrengøring og fjernelse af flasker, dåser og pap. Ved leje af huset på flere sammenhængende dage betales kun rengøring én gang. Disse penge skal overføres til konto sammen med leje, som også fremgår af medsendte faktura.

Afbestilling:
Når lejen er indbetalt, anses lejemålet som værende bindende for begge parter, og det er ikke længere muligt at afbestille.

Lejer medbringer selv:
Håndklæder, viskestykker, opvaskemiddel, håndsæbe til køkken og 3 toiletter,  karklude, toiletpapir, sække til flasker, sække til dåser og sække til pap.

Ansvar:
Forsamlingshuset udlejes ikke til personer under 18 år. Alle lejere er ansvarlig for skader forvoldt på hus og indbo i forbindelse med lejemålet, herunder også uretmæssige opsætning af æresport og anden udsmykning. Udbedring af skader betales af lejer ifølge regning. Det er lejers ansvar, at udendørsarealer afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Sker dette ikke, forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at få ryddet arealerne på lejers regning. Dette vil blive faktureret efter timeforbrug svarende til kr. 250,- pr. påbegyndt time.

Ved manglende aftørring/rengøring og bortskaffelse af affald i henhold til  afsnittet “Aflevering efter brug”, forbeholder Andebølle Forsamlingshus sig retten til at fakturere kr. 250,- pr. påbegyndt time.

Ved hærværk på omkringliggende bygninger forbeholder Andebølle Forsamlingshus, sig retten til at få udbedret dette på lejers regning.

Aflevering efter brug:
Senest dagen efter kl. 07:00.

Følgende rengøring står lejer selv for:

  • Køkkengrej og bestik/service vaskes op, tørres af og stilles på plads.
  • Komfurer, ovne og borde i køkkenet og hylder i kølerum rengøres.
  • Gulvene fejes i hele huset, affaldsspande tømmes, også på toiletterne.
  • Borde vaskes af
  • Borde og stole stilles som ved overtagelse.

Hvis komfurer/ovne m.m. ikke er rengjort, vil dette blive gjort for lejers regning i henhold til afsnit om ansvar. Det er lejers/brugers ansvar at gøre sig bekendt med diverse instruktioner vedr. husets installationer, da fejlbetjening kan påføre lejer en ekstra udgift.

Affald:
Containeren ved køkkendøren er KUN til køkkenaffald, der er forsvarligt pakket i tilbundne sække/poser.

Alt andet affald såsom flasker, emballage, kasser, dåser, papirsduge m.m. medtages af lejer.

Æresport: Stativ til æresport/udsmykning er placeret på bagsiden af huset. Der må ikke skrues skruer i eller slås søm i facaden. Efter brug af æresport/udsmykning skal lejer selv medtage diverse gran/pynt.

Der må ikke kastes ris indendørs, da dette ødelægger gulvene!

Grundet landbrugsdyr og stråtækte bygninger i nærområdet er det ifølge politivedtægten § 39
ikke tilladt at afbrænde festfyrværkeri o.l.